Privacyverklaring labelh – Studio Martijn Homan
Versie 1

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van labelh – Studio Martijn Homan (hierna genoemd: Martijn Homan)

Via mijn webshop www.labelh.nl worden privacygevoelige oftewel persoonsgegevens verwerkt. Omdat Martijn Homan zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk vindt worden deze gegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Op deze pagina laat ik u weten welke gegevens ik verzamel als u mijn website gebruikt, waarom deze gegevens worden verzameld en hoe ik hiermee uw gebruikservaring kan verbeteren. Zo snapt u precies hoe ik werk.

Contactgegevens: Martijn Homan, Kruisvaardersstraat 18, 5021 BD Tilburg, E-mailadres: info@labelh.nl, Telefoon 06 24884354

WAARVOOR WORDEN DE VERZAMELDE GEGEVENS GEBUIKT
Wanneer u gebruik maakt van een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Martijn Homan of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wanneer u een bestelling plaatst via de webshop van labelh vraag ik u om persoonsgegevens te verstrekken welke nodig zijn om uw bestelling te kunnen verwerken en versturen. In dit geval gaat het dan om:

• Uw naam en adresgegevens voor het versturen van het pakket.
• Uw telefoonnummer voor eventuele vragen over uw bestelling.
• Uw een e-mailadres voor het verzenden van onder andere de bestelbevestiging en verzendgegevens van het pakket. (En eventueel andere communicatie m.b.t. tot uw online bestelling)

COMMUNICATIE
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar mij verstuurd, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. Soms vraag ik u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Martijn Homan of die van een derde partij. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

COOKIES
Ik verzamel gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in mijn klanten, zodat ik mijn diensten hierop kan afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Martijn Homan of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

GOOGEL ANALYTICS
www.labelh.nl maakt gebruik van Google Analytics-cookies om inzicht te krijgen in onder andere:
• De bezoekersaantallen
• Wat de best bezochte pagina’s van de website zijn
• Via welk kanalen bezoekers binnen komen e.a.
Martijn Homan heeft hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Martijn Homan heeft het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd. Martijn Homan heeft ‘gegevens delen’ uitgezet. Martijn Homan maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

DOELEINDEN
Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

DERDEN
De informatie wordt niet met derden gedeeld.

Wanneer u een bestelling plaatst via de webshop ontvang ik (Martijn Homan) uw persoonsgegeven en tevens worden deze opgeslagen bij mijn website hosting partij Jimdo.

PERIODE
Hoe lang blijven de persoonsgegevens bewaard? Heeft u een bestelling geplaatst via de website dan bewaar ik uw gegevens voor het verwerken van de bestelling en het geven van eventuele service na ontvangst van de bestelling. Dit kan zijn dat de maat niet juist is en u het product kunt ruilen of dat er iets kapot is waardoor er een reparatie of vervanging nodig is. (Garantie)

Deze bestel- en persoonsgegevens worden bewaard totdat u aangeeft deze verwijderd te willen hebben uit mijn bestelsysteem.
Daarnaast worden deze bestel- en persoonsgegevens zeven jaar zorgvuldig bewaard in mijn administratie volgens de wettelijke verplichting van de belastingdienst.

VERANDERINGEN
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

KEUZES VOOR PERSOONSGEGEVENS
Ik bied alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, rectificatie, veranderen, of verwijderen van hun persoonlijke informatie.
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens.
U heeft recht op de overdracht van de gegevens naar een andere partij.
U heeft het recht op het intrekken van de toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens.
Als je klachten hebt over hoe ik omga met de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u hier melding van maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/)
Het verstrekken van de persoonsgegevens is een voorwaarde voor het uitvoeren van de dienst of bestelling. De betrokkene (persoon van wie de gegevens zijn) is verplicht de gegevens te verstrekken, als de gegevens niet verstrekt worden dan kan de dienst of bestelling niet worden uitgevoerd.

COOKIES UITZETTEN
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

VRAGEN EN FEEDBACK
Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacy beleid voldoe. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met mij opnemen:

Martijn Homan
Kruisvaardersstraat 18
5021 BD Tilburg
E-mailadres: info@labelh.nl

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18-5-2018.

 

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.